Arbitragebeleid

Augustus 2015 – Versie 3.0 (definitief)

 1. De doelstelling is om:
  1. Ieder seizoen te voldoen aan de leveringsplicht van regioscheidsrechters zoals die door de Nevobo is vastgesteld. De aanwijzing van regioscheidsrechters wordt verzorgd door de Nevobo.
  2. Voor alle thuiswedstrijden van Pegasus in Nevobo-verband (A-, B-, C-jeugd, senioren t/m eerste klasse) een verenigingsscheidsrechter met de juiste licentie beschikbaar te stellen. Hierbij worden de lasten evenredig verdeeld over alle seniorenteams.
  3. Ieder seizoen te voldoen aan de leveringsplicht voor officiële jeugdtoernooien (NOJK, jeugdkwalificatietoernooien), zoals die door de Nevobo is vastgesteld.
 2. Alle seniorenteams hebben de verantwoordelijkheid om ieder seizoen minimaal drie spelers aan te wijzen die als officiële scheidsrechter wedstrijden gaan leiden. Voor teams uitkomend in de tweede klasse of hoger geldt dat twee scheidsrechters al over minimaal een V4-licentie beschikken, of die V4-licentie in de loop van het seizoen zullen behalen.
 3. Voor aanvang van beide competitiehelften wordt de aanwijzing van verenigingsscheidsrechters voor die periode bekendgemaakt. Als het scheidsrechtersbestand en/of het wedstrijdschema nog niet compleet is, wordt de aanwijzing in twee blokken gemaakt. Als een scheidsrechter na toewijzing van een wedstrijd verhinderd is, is hij/zij te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een vervanger, die ook over een juiste licentie dient te beschikken.
 4. Als een seniorenteam op eigen initiatief een thuiswedstrijd verplaatst, is het zelf verantwoordelijk voor de aanwijzing van een verenigingsscheidsrechter voor de nieuwe datum.
 5. Pegasus stelt zich ten doel leden te motiveren om opgeleid te worden tot scheidsrechter en wedstrijden te leiden. Scheidsrechters met ambitie worden in deze ambitie gefaciliteerd door de vereniging.
 6. Pegasus verplicht zich tot het jaarlijks opleiden en begeleiden van de verenigingsscheidsrechters die volledig inzetbaar zijn. De arbitragecommissie stelt jaarlijks het minimaal aantal te fluiten wedstrijden vast.
 7. Het bestuur behoudt zich het recht voor teams terug te trekken uit de competitie indien teams niet voldoen aan de uitgangspunten zoals in dit arbitragebeleid omschreven.
 8. In alle afwijkende gevallen of zaken waarin dit beleid niet of niet volledig voorziet neemt het bestuur een besluit.