Jaarplan 2019-2020

Doelstellingen Prestatielijn

 • Jonge spelers bij Dames 1 & 2 en Heren 1 & 2
  • Dames 1 & 2 en Heren 1 & 2 bestaat uit bij voorkeur 4 spelers < 25 jaar
 • Opstellen van een ‘Bal en Kracht’ plan
  • Individueel fitnessplan voor leden van prestatieteams
  • Minimaal één keer per week mogelijkheid voor krachttraining
 • Sportieve ambities
  • Dames 1 en Heren 1 in de top van de 2e divisie
  • Dames 2 en Heren 2 gaan voor promotie naar de 3e divisie

Doelstellingen Breedtelijn

 • Activiteiten voor alle leden ontplooien
  • Minimaal één passende andere activiteit voor alle doelgroepen (Senioren, jeugd, CMV)
  • Aan het begin van het seizoen krijgen alle leden een jaaroverzicht met alle verenigingsactiviteiten zodat vanaf het begin van het jaar de data van alle activiteiten bekend zijn. Deze zullen ook in een digitale agenda gedeeld worden.
 • Ieder team heeft een trainer
  • VT2/VT3 opleiding voor trainers
  • Minimaal één trainersclinic door een professional
  • Opzetten online systeem waar trainers hun trainingen en oefeningen met elkaar kunnen delen.

Doelstellingen Jeugdopleiding

 • Ieder jeugdteam heeft een vakkundige trainer
  • Afgelopen seizoen is het lastig gebleken voldoende jeugdtrainers te vinden. In 2019-2020 willen we voor alle jeugdteams een vaste trainer. Indien er onvoldoende gekwalificeerde interne trainers aanwezig zijn, zullen we mogelijk externe trainers aantrekken.
 • Continue aanwas nieuwe jeugdleden genereren
  • Organiseren van volleybalclinics in de regio
  • Extra aandacht voor jongens om hen te enthousiasmeren voor volleybal
 • Jeugdactiviteiten ontplooien
  • Organiseren jeugdkamp en minikamp

Doelstellingen Vrijwilligers

 • Het tekort aan vrijwilligers oplossen
  • We besteden extra aandacht voor werven van TC-leden en de arbitragecommissie
  • Om de jeugd ook te betrekken bij de vrijwilligerstaken, krijgen de A- en B-jeugd net zoals de seniorenteams ook teamtaken (bijv. CMV-training en jeugdscheidsrechter)
 • Een vereningscoördinator aanstellen
  • We stellen een verenigingscoördinator aan. Hij/zij is het eerste aanspreekpunt voor trainers in de prestatie en breedtelijn en draagt bij aan de realisatie van verenigingsdoelstellingen van de prestatie- en breedteteams
 • Vrijwilligersactiviteit
  • Aparte vrijwilligersdag met leuke activiteit om alle vrijwilligers extra in het zonnetje te zetten

Doelstellingen Pegasus de grootste en gezelligste vereniging

 • Krachten bundelen met verenigingen in de regio
  • We gaan actiever de samenwerking opzoeken met verenigingen in de regio. Zo kan kennis uitgewisseld worden en budget efficiënt ingezet
 • Een veilige sportomgeving voor iedereen
  • Implementatie meldplicht seksueel misbruik
  • Vertrouwenspersonen zichtbaar houden
 • Aantrekken van nieuwe sponsoren
  • We zorgen voor zichtbaarheid in de regio en trekken nieuwe sponsoren aan die Pegasus willen ondersteunen