Jaarplan 2021-2022

 

Doelstellingen Prestatielijn

 • Jonge spelers bij Dames 1 & 2 en Heren 1 & 2

  • Dames 1 & 2 en Heren 1 & 2 bestaat uit bij voorkeur 4 spelers < 25 jaar.
 • Sportieve ambities

  • Dames 1: handhaven in 1e divisie.
  • Dames 2: gaan voor promotie naar de 3e divisie
  • Heren 1: in de top van de 2e divisie.
  • Heren 2: gaan voor promotie naar de 3e divisie.
  • Heren 3: handhaven in promotieklasse.
 • Doorstroming jeugd naar prestatieteams extra bevorderen.

Doelstellingen Breedtelijn

 • Activiteiten voor alle leden ontplooien

  • Minimaal één passende andere activiteit voor alle doelgroepen (Senioren, jeugd, CMV).
  • Aan het begin van het seizoen krijgen alle leden een jaaroverzicht met alle verenigingsactiviteiten zodat vanaf het begin van het jaar de data van alle activiteiten bekend zijn. Deze zullen ook in een digitale agenda gedeeld worden.
 • Ieder team heeft een trainer

  • VT2/VT3 opleiding voor trainers.
  • Minimaal één trainersclinic door een professional.
  • Extra aandacht vestigen op online systeem waar trainers hun trainingen en oefeningen met elkaar kunnen delen.

Doelstellingen Jeugdopleiding

 • Ieder jeugdteam heeft een vakkundige trainer

  • In 2021-2022 willen we voor alle jeugdteams een vaste trainer.
 • Continue aanwas nieuwe jeugdleden genereren

  • Organiseren van volleybalclinics in de regio.
  • Uitwerken jongensvolleybal regio Nijmegen – clinics op scholen samen met Vocasa.
 • Jeugdactiviteiten ontplooien

  • Organiseren jeugdkamp en minikamp.

Doelstellingen Vrijwilligers

 • Het tekort aan vrijwilligers oplossen

  • Blijvende aandacht voor werven van TC-leden en trainers.
  • Voortzetten vrijwilligerstaken, voor de A- en B-jeugd net zoals de seniorenteams ook teamtaken (bijv. CMV-training en jeugdscheidsrechter).
 • Opdracht verenigingscoördinator verder invullen

  • Verder invullen opdracht verenigingscoördinator en evaluatie opdracht verenigingscoördinator en vervolgvoorstel ALV najaar 2022.
 • Marikentoernooi 2022

  • We proberen samen met Vocasa en Heyendaal (en mogelijk andere clubs) het Marikentoernooi te organiseren in 2022.

Doelstellingen Pegasus de grootste en gezelligste vereniging

 • Krachten bundelen met verenigingen in de regio

  • Traject Superclub in afstemming met Nevobo nader vorm geven. Actief de samenwerking opzoeken met verenigingen in de regio.
 • Een veilige sportomgeving voor iedereen

  • Vertrouwenspersonen zichtbaar houden.
  • Extra aandacht en inzet op inclusiviteit.
 • Extra inspanning voor aantrekken van nieuwe sponsoren

  • De sponsoren die we hebben gaan door. Craft, Z-sports/Snelders, Vermeulen, Jager van der Kamp, ESP Centrum, Tappers/Bascafé, Kantine Ark van Oost. We zorgen voor zichtbaarheid in de regio en trekken nieuwe sponsoren aan die Pegasus willen ondersteunen.