Jeugdbeleid

Het jeugdbeleid stoelt op vijf pilaren:

  1. Iedereen is welkom, tenzij iemand een belemmering vormt voor teamgenoten en/of de club.
  2. Lidmaatschap van de vereniging betekent dat je je ook inzet als vrijwilliger. Alle jeugdteams van de A- en B-jeugd krijgen, net zoals de seniorenteams, teamtaken. Deze bestaan bijvoorbeeld uit het ondersteunen van de CMV-training of het worden van scheidsrechter.
  3. De lege posities van de TC jeugd worden ingevuld (3 tot 4 personen) en er wordt een (professionele) coördinator voor de jeugd aangesteld.
  4. Per niveau en leeftijdscategorie formuleren we doelstellingen die worden gefaciliteerd met concrete trainingsoefeningen. Regelmatig bieden we clinics aan voor trainers. We besteden extra aandacht aan het jongensvolleybal om zo jongens aan te trekken én te behouden.
  5. Het jongensvolleybal stimuleren heeft prioriteit. We besteden extra aandacht aan het jongensvolleybal om zo jongens aan te trekken én te behouden. Daarvoor zoeken we samenwerking met clubs in de regio (Vocasa, Kidang, Ikaros, Trivos, Gemini).

Hier de link naar document waarin het jeugdbeleid uitvoeriger staat beschreven: Beleid TC Jeugd