Sponsorbeleid

April 2015 – Versie 3.0 (definitief)

 1. Visie op sponsoring
  1. Sponsoring levert een bijdrage aan de financiële zelfstandigheid en slagkracht van Volleybalvereniging Pegasus in algemene zin.
  2. De opbrengsten van sponsoring worden door het bestuur gebruikt om te investeren in het volleybal.
  3. Met behulp van sponsoring kunnen de sportieve doelstellingen worden gerealiseerd.
  4. Sponsoring levert altijd een financiële bijdrage voor de club en/of een rechtstreeks voordeel op voor de leden.
  5. Het aangaan van een sponsorovereenkomst is zowel voor de club als de sponsor altijd een win/win situatie.
  6. Pegasus streeft naar langdurige relaties met sponsoren en sluit daarom overeenkomsten af voor de lange termijn (3 – 5 jaar).
 2. Sponsorovereenkomsten
  1. Alle afspraken worden in een gestandaardiseerde overeenkomst vastgelegd (bijlage 1).
  2. Voor sponsoren die ervoor kiezen om alleen een advertentie in de PegazusEnzo te plaatsen is een aparte overeenkomst opgesteld (bijlage 2).
  3. Iedere sponsor wordt op basis van deze overeenkomsten gelijk behandeld.
  4. In overleg met een bestuurslid is het mogelijk tot een maatwerkpakket te komen op basis van de wensen van een sponsor.
 3. Sponsorcommissie
  1. De sponsorcommissie bestaat uit minimaal 3 personen (inclusief een bestuurslid) die bij voorkeur op commercieel gebied veel ervaring hebben. Taken worden naar eigen inzicht van de commissieleden verdeeld of toegewezen.
  2. De sponsorcommissie houdt zich bezig met het actualiseren van het sponsorplan en ontwikkelt nieuwe sponsormogelijkheden binnen Pegasus.
  3. De sponsorcommissie speelt een belangrijke rol bij het vinden van nieuwe sponsoren en ondersteunt individuele sponsoracties van leden actief.
 4. Sponsorplan
  1. Het sponsorplan beschrijft de verschillende sponsormogelijkheden met aandacht voor toegevoegde waarde voor sponsoren.
  2. Voor het werven van potentiele sponsoren wordt het sponsorplan jaarlijks door de sponsorcommissie geactualiseerd en een plan van aanpak voor het komende seizoen opgesteld.