Visie van Pegasus

April 2015 – Versie 2.0  (definitief)

Aanleiding

Voor de Algemene Ledenvergadering van 14 april 2015 zijn enkele beleidstukken opgesteld die ter vaststelling voorgelegd zullen worden aan de ALV. Soms lijkt het onduidelijk binnen welke context deze beleidsstukken geplaatst moeten worden. In dit visiedocument hebben wij onze visie op Volleybalvereniging Pegasus weer gegeven. Op termijn dient een dergelijk visiestuk integraal onderdeel uit te maken van meerjarenbeleidsplan. Vanuit praktisch oogpunt hebben we er voor gekozen enkele onderdelen van dit beleidsplan urgentie te geven. Volledigheidshalve benoemen wij nog dat dit stuk vooralsnog niet ter vaststelling wordt voorgelegd op de ALV.

Ons doel

We streven naar een vereniging waarin alle leden tot hun recht komen. Dit betekent dat we individueel talent faciliteren en begeleiden naar het hoogst haalbare niveau. Daarnaast betekent dit dat wij er zorg voor dragen dat leden spelplezier kunnen beleven passend bij de eigen ambities van leden.

Onze visie op onze vereniging

Onze volleybalvereniging is een gemeenschap van mensen die elkaar vinden in het volleybal. We willen samen volleyballen én het volleybal bevorderen. We zorgen dat jij je thuis voelt bij Pegasus en geaccepteerd wordt zoals je bent. We zorgen voor een gezond evenwicht tussen ontwikkeling en prestaties versus sociale aspecten en gezelligheid. We leren onze jeugd volleyballen en wie het leuk vindt, bieden we de mogelijkheid om op zijn of haar eigen niveau in een leuk team te spelen.  Wie echt goed is – of echt goed kan worden – bieden we de mogelijkheid om zo hoog mogelijk te reiken. Dat doen we, omdat we begrijpen dat het een niet zonder het ander kan bestaan. En we organiseren ons, omdat een teamsport niet kan bestaan zonder organisatie.

Als volleybalvereniging dragen we samen de verantwoordelijkheid voor de kosten. We investeren extra in onze jeugd en in onze prestatieteams. Wie daarin speelt, betaalt extra maar niet alles. Een deel van die kosten dragen we met z’n allen. Omdat we begrijpen dat het een niet zonder het ander kan bestaan. Om ook als vereniging op alle niveaus volleybal aan te kunnen bieden investeren we in de jeugd. De jeugd heeft de toekomst, dit geldt ook voor Pegasus. Om in de toekomst voldoende spreiding van niveau te behouden én op een hoog niveau (volleybal) te kunnen blijven uitkomen is aanwas vanuit de jeugd nodig.

Als je deel wilt uitmaken van die vereniging, is dat een keuze die niet alleen door de rekenmachine wordt bepaald. Ieder van ons heeft leren volleyballen van iemand die daarvoor niet de kostprijs vroeg. Ieder van ons heeft gespeeld in teams, zonder dat de prijs van de noodzakelijke inzet van anderen werd doorberekend. En ieder van ons komt vroeg of laat in de situatie dat je iets bijdraagt om dat voor anderen mogelijk te maken.

We geloven in een vereniging waarin iedereen inspraak heeft en een bijdrage levert. Dit betekent dat informatie voor iedereen toegankelijk is, dat we discussies voeren om samen tot overeenstemming te komen en dat besluiten binnen de vereniging altijd breed gedragen worden. Vrijwilligers binnen onze vereniging worden gewaardeerd en ervaren eigenaarschap in de rol die ze binnen de vereniging invullen.