Bestuur

Taak

Het besturen van de vereniging. In dit kader houdt het bestuur zich bezig met:

  • het nastreven van de verenigingsdoelstellingen;
  • het uitvoeren van het beleid van de vereniging;
  • voorstellen dienaangaande aan de ALV doen;
  • het aansturen van en toezicht houden op de commissies.

 

Gegevens

Voorzitter
Paul Klaassens
voorzitter@pegasusvolleybal.com
Secretaris
Yvonne Bartels
secretaris@pegasusvolleybal.com
Penningmeester
Bram Peters
penningmeester@pegasusvolleybal.com
Commissaris Relatie Beheer
Lesly van Bergen
relatiebeheer@pegasusvolleybal.com
Commissaris Technische Zaken
Lotte Bant
technischezaken@pegasusvolleybal.com
Commissaris Commissies
(Niet in bestuur)

Shannon Dieltjes
commissies@pegasusvolleybal.com

 

Contact

Het bestuur is te bereiken op het mobiele nummer van de secretaris en het volgende e-mailadres: bestuur@pegasusvolleybal.com.

 

Documenten