Bestuur

Taak

Het besturen van de vereniging. In dit kader houdt het bestuur zich bezig met:

  • het nastreven van de verenigingsdoelstellingen;
  • het uitvoeren van het beleid van de vereniging;
  • voorstellen dienaangaande aan de ALV doen;
  • het aansturen van en toezicht houden op de commissies.

 

Gegevens

Voorzitter
Paul Klaassens
voorzitter@pegasusvolleybal.com
Secretaris
Inge Stortenbeker
secretaris@pegasusvolleybal.com
06-25339320
Penningmeester
Hans Velema
penningmeester@pegasusvolleybal.com
Commissaris Relatie Beheer
VACANT
relatiebeheer@pegasusvolleybal.com
Commissaris Technische Zaken
Mirjam Laarman
technischezaken@pegasusvolleybal.com
Commissaris Commissies
(Niet in bestuur)

Marlous Hennik
commissies@pegasusvolleybal.com

 

Contact

Het bestuur is te bereiken op het mobiele nummer van de secretaris en het volgende e-mailadres: bestuur@pegasusvolleybal.com.

Documenten