Bestuursblog 2.2


Voor je het weet is het december en is de gezellige tijd richting kerst alweer aangebroken. Voor je het weet zitten we dan alweer op de helft van de competitie en wordt er alweer vooruitgekeken naar 2016. Hoog tijd voor een korte update over een aantal onderwerpen die binnen het bestuur besproken zijn of nog besproken worden.

VT2/ VT3 opleidingen ‘inhouse’
Vorige jaar hebben we ons gezamenlijk voorgenomen om te investeren in de kwaliteit van volleybal. Een van de voortvloeisels uit dit besluit is de VT2 en VT3 training die sinds september ‘inhouse’ gegeven worden aan onze trainers. Zaterdag 12 december a.s. halen alle VT2 kandidaten, bij een goed Proeve van Bekwaamheid, het officiële trainersdiploma.

Het investeren in de kwaliteit van volleybal krijgt ook vorm door een unieke samenwerking die Pegasus is aangegaan met de opleiding Sport en Bewegen aan de HAN te Nijmegen. In deze samenwerking biedt Pegasus 3e jaars studenten Sport en Bewegen de mogelijkheid om de VT3 training te volgen en de benodigde praktijkuren hiervoor bij Pegasus in te vullen als trainer van een jeugdteam. Bijkomend voordeel is dat er door deze samenwerking tevens meer animo is voor de VT2/ VT3 trainingen zodat we die ieder seizoen ‘inhouse’ kunnen organiseren. Een prachtig voorbeeld van hoe een samenwerking beide partijen kan versterken.

Volleybalclinics op basisscholen in Nijmegen-Oost
Een ander mooi voorbeeld van een sterke samenwerking is een initiatief dat Pegasus is gestart met de Gemeente Nijmegen, de Nederlandse Volleybalbond en enkele andere sportverenigingen in Nijmegen. Vanaf januari verzorgt Pegasus in een carrousel met andere verenigingen clinics op alle basisscholen in Nijmegen Oost. Deze clinics worden verzorgd door Kim Wolswijk, onze CMV trainer, en gefaciliteerd door de Gemeente Nijmegen. Ook de NeVoBo draagt haar steentje hierin actief bij. Doel is om de volleybalsport te promoten én de instroom van jeugdleden te bevorderen. Naast de clinics op de basisschool mogen leerlingen ook nog drie keer gratis meetrainen binnen Pegasus. Dit initiatief wordt gefaciliteerd door de combinatiefunctionaris van Nijmegen-Oost, Ron Janshen. Dit project beperkt zich vooralsnog dan ook tot de wijk Nijmegen-Oost. Een mooie project om Pegasus ook in de toekomst sterk te houden.

Smashbal
In de toekomst is het denkbaar dat er steeds meer vormen van volleybal aangeboden worden. Een nieuwe variant die momenteel door de NeVoBo wordt uitgerold is Smashbal. Een variantl die bij uitstek geschikt is om jongens (8 – 14 jaar) te interesseren voor Volleybal. Dit komt met name doordat Smashbal wat ‘stoerder’ is voor jongens doordat je direct over een laag net mag ‘smashen’. Vanzelfsprekend is Smashbal ook voor meisje een leuke volleybalvariant. Vanaf zaterdag 23 januari a.s. start Pegasus met Smashbal op de zaterdagochtend. We hebben hiervoor een definitieve ‘go’ van de NeVoBo gekregen die dit initiatief ook ondersteunt. We hopen hiermee de instroom van nieuwe leden in het algemeen, maar jongens in het bijzonder, te bevorderen.

Acties
Ook de acties staan dit jaar weer op de evenementenkalender. Zo staat a.s. donderdag 10 december de trekking van de Grote Club Actie. Pegasus is dit seizoen weer gestart met deelname aan de grote clubactie. We hebben dit seizoen bijna 500 loten verkocht aan, waarbij een groot deel van de loten verkoop door onze CMV leden gedaan is. Dit heeft de club ruim € 1100,- opgebracht die we direct hebben kunnen investeren in CMV netten en CMV ballen.Een prachtig succes en een mooie manier om als jeugdlid ook een mooie bijdrage te leveren aan onze club!

Ook zijn we na overleg met de DAR dit jaar gestart met de papierinzameling in Nijmegen – Lent. Een goede actie om op relatief eenvoudige wijze inkomsten uit vrijwilligerswerk te halen. Iedere tweede vrijdag van de maand wordt er door twee vrijwilligers papier ingezameld in een wijk in Nijmegen  – Lent. Met zo’n grote vereniging betekent dit dat iedere team één keer per twee jaar aan de beurt is om een vrijdagavond twee uurtjes papier in te zamelen. Dit terwijl er significante inkomsten tegenover staan die we weer in de volleybalsport kunnen investeren.

Tot slot is ook de kerststollenactie weer gestart dit jaar. Ook deze actie past goed bij Pegasus doordat iedereen zijn schouders er onder zet en actief kerststollen verkoopt. Ook de kerststollen actie is een mooie actie voor jeugdleden om een alternatieve wijze iets als vrijwilliger voor de vereniging te doen! Vorige jaar hebben we ruim 340 kerststollen verkocht. We hopen vanzelfsprekend dit jaar met de kerst dat record te verbreken..

Overleg met de Gemeente Nijmegen
In oktober hebben we, zoals ieder jaar, overleg gevoerd met de Gemeente. Naast enkele inhoudelijke zaken hebben we hier ook onze zorgen over het onderhoud van de accommodatie, meer specifiek de douches bij de dames, en de staat van het materiaal besproken. De Gemeente heeft toegezegd een aannemer in te zetten om de schimmel in de douches te verwijderen zodat er weer schoon gedoucht kan worden. Daarnaast zijn er enkele afspraken gemaakt om te zorgen dat materiaal bij gebreken snel vervangen kan worden. Al met al een zeer constructief overleg.

Meepraatsessie Meerjarenbeleid
Tijdens de ALV in september hebben we al even kort benoemd dat we meer gebruik willen maken van alles kennis en kunde van alle leden. Een van de doelstellingen van dit seizoen is om een meerjarenbeleidsplan op te stellen. Omdat dit onze hele vereniging aangaat willen wij hier ook de hele vereniging bij betrekken. Daarom organiseren we op Super Saturday (23 januari 2016) een zogeheten ‘meepraatsessie’. Hier kan iedereen meepraten over een aantal fundamentele beleidskeuzes waarvoor we met zijn allen staan. Tijdens deze bijeenkomst doen we waar de vereniging voor staat, gezamenlijke doelen behalen en besturen. We hopen op een grote opkomst!

Delen: