Bestuursblog 3.2: ‘Over Pilots, Veranderingen en Life-events’


Soms gaat iets zo natuurlijk, dat je het natuurlijk vergeet. Soms is er zoveel verandering, dat de enige constante verandering is. En soms ben je in de vorige bestuursblog iets heel belangrijks vergeten, dat je niks anders rest om met vage spreuken te beginnen. In de hoop dat de lezer verward raakt en je het hetgeen je vergeten bent ongemerkt nog kunt benoemen.

Vervangend Secretaris Marije

Dan gaat het natuurlijk over Marije Gerrits. De spelverdeler van Dames 3 die in oktober van dit seizoen de secretaristaken van Marlies de Keizer (tijdelijk) heeft overgenomen. Door privéomstandigheden was Marlies begin van dit seizoen helaas niet langer in staat om de functie van Secretaris in te vullen in ons bestuur. Hoewel het bestuur, maar ook Marlies dit betreurt hebben we hiervoor snel een oplossing gevonden. Marije heeft in het verleden als Secretaris al eerder bestuurservaring opgedaan bij Pegasus en wilde ons uit de brand helpen. Omdat de secretaris formeel benoemd wordt door de ALV is Marlies formeel nog in functie. Zij zal tijdens de ALV van 11 april a.s. aftreden. Marije heeft aangegeven de komende tijd te gebruiken om te beoordelen of de bestuurstaken met haar (nieuwe) baan te combineren zijn. Ik hoop dat we Marije in april officieel aan ons bestuur kunnen toevoegen. Marlies blijft de ledenadministratie nog onder haar hoede houden, waarmee ook Marije ontlast wordt in haar rol. Zo hebben we een goede en vakkundige secretaris kunnen vervangen door een evenzeer goede en vakkundige secretaris.

Digitale Wedstrijdformulier

Als we het over deskundigheid hebben is het maar een kleine stap naar het Regiosymposium van de NeVoBo. Eind november hebben we een bezoek gebracht aan dit Regiosymposium. Tijdens deze bijeenkomst worden reglement- en beleidswijzigingen besproken en via workshops input opgehaald bij verenigingen voor het meerjarenbeleid van de NeVoBo. (zie ook: //www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/bondsraad/ )

Een van de belangrijkste wijzigingen die deze avond besproken is, is de invoering van het Digitale Wedstrijd Formulier, kortweg DWF. Vanaf seizoen 2017 – 2018 wordt dit formulier voor alle teams in de promotieklasse en lager beschikbaar gesteld. Voor de 3e divisie en hoger geldt dat het formulier komend seizoen nog niet verplicht gesteld zal worden. Alles wijst er echter op dat dit enkel uitstel en geen afstel is. Ook teams in de 3e divisie en hoger zullen binnen enkele jaren gebruik maken van het DWF. In de tweede helft van de competitie van het huidige seizoen gaan we een pilot draaien met het DWF zodat we komend seizoen goed voorbereid met het DWF kunnen werken. Hiervoor worden jullie op korte termijn geïnformeerd. Kijk voor meer informatie over het DWF op: //pegasusvolleybal.com/zaalwacht-schema/dwf-digitaal-wedstrijd-formulier/

Ontwikkelfasegericht Opleiden

Het DWF is niet de enige pilot waaraan Pegasus dit seizoen mee doet. Topsport Gelderland heeft een programma ontwikkeld voor jeugdspelers waarbij de ontwikkelfase waarin een kind zich bevindt centraal staat. Hierbij kan je denken aan zowel de mentale als fysieke fases die kinderen doorlopen. Deelnemers aan dit programma leren om trainingen (nog) beter af te stemmen om de verschillende ontwikkelfases van kinderen.
Voor dit programma zijn Eredivisieclubs en clubs waar men actief met talentontwikkeling bezig is benaderd om te participeren in de pilot van dit programma. Voorafgaand aan dit programma wordt door Kim Wolswijk, Robert Pleizier en twee bestuursleden middels zogeheten focusgroepen feedback gegeven op het programma en knelpunten besproken. Later dit seizoen zal het programma uitgerold worden binnen Pegasus. In de selectie door Topsport Gelderland is een mooie erkenning van de stappen die we de laatste jaren hebben gezet op het gebied van Talentontwikkeling. Hier zijn we trots op!

De Kerststol bij het paasontbijt

Trots zijn we ook op de vele acties die we jaarlijks houden. Kerst 2016 zal echter voor menigeen zwaar gevallen zijn zonder de verrukkelijke kerststollen van Bakkerij de Bie. We hebben er dit seizoen voor gekozen om de kerststollen actie een volledige metamorfose te laten ondergaan en te verplaatsen naar Pasen. Zelfde stol, andere aangelegenheid. Zelfde hoofdfiguur, ander life-event. Reden voor het verplaatsen van deze acties is het grote aantal acties dat in de eerste maanden van het seizoen gepland is. Mede door deze wijziging hebben we de Grote Club Actie breder kunnen uitmeten, met als resultaat een recordopbrengst van € 1.357, -. Een geweldig resultaat. Veel dank aan de Grote Club Actie commissie die hard gewerkt heeft aan dit mooie resultaat en dank aan alle High Rollers met een warm hart voor de club!

Met het afronden van deze tweede blog zijn jullie niet alleen weer bijgepraat over de vervangende secretaris, het DWF, het OFO programma en de Kerststollenactie, maar is ook een belangrijke belofte ingelost. Tijdig weer een nieuwe blog! Het geeft veel energie om te zien wat we met zijn allen ook dit seizoen weer voor elkaar krijgen!

Delen: