BestuursBlog 3: Gelukkig 2015 en meer…


Beste leden,

Allereerst wensen we jullie allen een gelukkig en sportief 2015. Het nieuwe jaar heeft voor Pegasus weer voldoende mooie verrassingen in petto. In deze derde blog een korte update van wat er op bestuurlijk vlak allemaal speelt.

Vertrek Kees Verstraaten
Kees Verstraaten heeft helaas te kennen gegeven, door werk gerelateerde oorzaken, per direct te stoppen als trainer van D2, MA1 en MC2. Hoewel wij begrip voor dit besluit hebben, is het vervelend dat het besluit op zo’n korte termijngevolgen heeft. Er zijn inmiddels enkele trainers benaderd en we hebben er vertrouwen in dat vanaf volgende week de nieuwe trainers alweer op het veld staan. Het is mooi te zien hoeveel mensen er toch steeds weer klaar staan voor onze club.

Pilot met het COA
De afgelopen periode hebben we tevens een pilot gedraaid in samenwerking met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) in Nijmegen. In deze pilot hebben we enkele asielzoekers mee laten trainen met H8 en recreanten B. Hoewel alle deelnemers erg enthousiast waren, is toch gebleken dat het volleybalniveau van onze gasten onvoldoende is om eenvoudig aan de training te kunnen deelnemen. De groep van het COA gaat nu zelf op zoek naar een zaaltje om onderling met elkaar te gaan trainen. Een mooi initiatief dat helaas op korte termijn geen vervolg zal krijgen.

Heidag
Over enkele weken sluiten we ons een zondag op om gezamenlijk te werken aan het Technisch Beleidsplan. Er ligt inmiddels een concept, maar we vinden het belangrijk om gezamenlijk achter een voorstel met uitgangspunten te staan. Wat vinden wij als vereniging belangrijk en hoe geven we hier vorm aan. Dit voorstel zal, zoals beloofd, tijdens de ALV van 14 april a.s. besproken worden met jullie. Vooraf zullen wij ook bij verschillende leden feedback vragen over dit het concept plan. Of we nu voor breedtesport, topsport of de gulden middenweg kiezen, het moet een keuze zijn waar de meerderheid van onze club achter staat. Jullie input is hierin van groot belang.

Volleybalschool
Op het volleybalvlak zijn we tevens aan het onderzoeken hoe we vanaf volgend seizoen kunnen participeren in de Volleybalschool Nijmegen. Volleybalvereniging VoCaSa heeft afgelopen zomer een volleybalschool opgericht voor meisje A.  Een mooi initiatief om talenten uit Nijmegen en omgeving een mogelijkheid te bieden om vaker te trainen. Wij zouden graag deelnemen aan deze volleybalschool en ook voor andere niveaus een gezamenlijke training organiseren. Voor de mini’s doen we dit al in het Minicentrum. Het minicentrum is tevens een gezamenlijk initiatief van VoCaSa en Pegasus.

Nieuwe sponsoren
Ook op Sponsorvlak hebben we niet stil gezeten. Het aantal sponsoren staat inmiddels op 13. In december zijn we een samenwerking aangegaan met Adviesbureau Elkerliek en Meubelmaker (Paul) Oliemans. We zijn trots dat deze bedrijven ook de potentie in Pegasus zien en we hebben alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.

Diner Rouler & PegaZusenzo
Dan rest tot slot nog te benoemen dat we een fantastisch Diner Rouler gehad hebben. November 2015 is de volgende editie, zorg dat je er bij bent. En dat we op 31 januari de 1e druk van de nieuwe PegaZusenzo uitbrengen. Hiervan worden slechts 100 gedrukt, zorg dus dat je een exemplaar bemachtigd.

Delen: