Bestuursblog 4.1 Over Barney, Bill en Eros


Bestuursblog 4.1

Lustrum

In 1998 wint de Haagse Postbode Raymond van Barneveld voor het eerst de ‘Embassy’, ontkent Bill Clinton op nationale televisie dat hij een seksuele relatie had met zijn stagiair Monica Lewinsky, wint de film Titanic maar liefst 11 oscars en wordt zanger George Michael gearresteerd voor een ‘oneerbare daad’ in een openbaar toilet in Beverly Hills. 1998 is ook het jaar waarin Marco Borsato (De Bestemming), Céline Dion (My Heart will go on) en Eros Ramazotti (Cose della Vita) de dienst uitmaken in de Nederlandse hitparades. Maar 1998 is bovenal het jaar waarin volleybalverenigingen Nijmegen ’73 en Brakkenstein op 26 juni fuseren tot Pegasus. Dit seizoen bestaat Pegasus 20 jaar en dat lustrum vieren we het hele jaar door. Speciaal voor dit lustrum organiseren we op 17 februari a.s. een Pegasus Lustrum Gala in De Waagh aan de grote markt.

Algemene Leden Vergadering

Ook tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) hebben we stil gestaan bij dit bijzondere seizoen. Doordat we jaarlijks geld reserveren voor het lustrum kunnen we dit jaar extra uitpakken, zonder hiermee de huidige begroting onevenredig te belasten. Tijdens de ALV hebben we ook het Financieel Beleid besproken en vastgesteld. Belangrijkste wijziging in dit beleid is dat de contributie vanaf dit seizoen in één of twee betalingen geïnd wordt, daar waar voorheen ook de mogelijkheid bestond om de contributie in vier gelijke delen te betalen. Ook ontvangen alle leden een automatische incasso voor het innen van de contributie. Hiermee vereenvoudigen we het aantal handelingen omtrent de contributie inning en wordt de omvang van de niet te innen contributie significant kleiner. Door het formaliseren van de financiële spelregels hebben we ook het Huishoudelijk Reglement kunnen terugbrengen tot enkele noodzakelijke artikelen. Een mooie stap in de organisatorische ontwikkeling van Pegasus. Je vindt beide beleidsstukken op de website.

Kwaliteitsimpuls Prestatielijn

Naast de nodige inkadering via gedragen beleid hebben we ook dit seizoen weer een kwaliteitsslag geslagen in zowel de prestatielijn als de breedtelijn. We zijn allereerst blij dat we onze toptrainers hebben kunnen behouden. Voor heren 1 hebben we Dennis Borghols aangetrokken als assistent trainer voor Heren 1. Ernst Jacobs is een team opgeschoven van dames 2 naar dames 1 waar hij Peter Karreman assisteert als trainer. Voor de vrijgekomen positie van trainer Dames 2 hebben we een oude bekende, Maarten Franken weten aan te trekken. Met deze aanvullingen zijn wij van mening voor de prestatieteams het trainingskader na enkele jaren volledig op orde te hebben. Om de prestatielijn ook vanuit de TC de aandacht te geven die het verdient is Jorn Braam aangesteld als TC Coördinator Prestatielijn. In deze rol onderhoudt Jorn contact met de prestatietrainers, overziet de prestatielijn en doet in overleg aanpassingen waar nodig.

Kwaliteitsimpuls Breedtelijn en Jeugd

Ook in de breedte en de jeugd hebben we dit jaar meer trainers kunnen aanstellen. Een aantal van deze trainers zijn jongens uit de prestatielijn (H1/H2) die zich verder ontwikkelen als trainer via de Trainersopleiding (VT2/VT3). Deze organiseren wij vanaf oktober ‘inhouse’. Enkele van deze jongens worden bovendien begeleid en ondersteunt door Guus van den Elzen die dit seizoen gestart is als trainersbegeleider. Vooralsnog is de rol van trainers begeleider een pilot die aan het eind van het seizoen wordt geëvalueerd.

Arbitrage

Ook de arbitrage heeft dit seizoen extra de aandacht. Een mooi voorbeeld hiervan is de ‘week van de scheidsrechter’ die we net weer hebben afgesloten. Het is mooi om te zien dat ieder team met een presentje onze scheidsrechters en scheidsrechters van andere verenigingen even in het zonnetje zetten. Een ander prachtig initiatief is de start van de scheidsrechtersopleiding voor Jeugd eind september. Lonneke Wijnhoven – vrijwilliger van het jaar 16/17 – heeft zelf een scheidsrechteropleiding ontwikkeld om jeugdspelers te betrekken als vrijwilliger. Daarnaast creëren we meer begrip voor onze scheidsrechters, als kinderen al op jonge leeftijd zelf wedstrijden leiden. We zijn trots op dit initiatief. Het toont de kracht en mogelijkheden van onze club.

Het trainingsrooster en individuele wensen

Trots zijn we ook op de zomer waarin we met vereende krachten ruim op tijd een goed trainingsrooster hebben kunnen opleveren. Helaas hebben we hierbij ook dit jaar enkele teams teleur moeten stellen. Hoewel er door de TC intensief is gecommuniceerd met betrokken partijen en naar mogelijkheden is gezocht, kan niet altijd met ieders persoonlijke wensen rekening gehouden worden. Uiteindelijk is geen team groter dan de vereniging en wordt een besluit genomen in het verenigingsbelang. Daarnaast zijn we er ook dit jaar niet in geslaagd om voor ieder team een trainer te vinden. Sinds twee jaar proberen we dit op te lossen door trainen als teamtaak weg te zetten voor teams die geen of weinig trainers ‘leveren’. Binnen deze teamtaak moet ieder lid van een team gemiddeld 3 of 4 trainingen per jaar verzorgen. Hoewel dit een redelijke oplossing is, heeft het vanzelfsprekend de voorkeur om een trainer toegewijd aan een team te koppelen. Maar al met al is de groei in trainers een mooie ontwikkeling.

Seizoen 2017 – 2018

Al deze ontwikkelingen wijzen er op dat seizoen 2017 – 2018 weer een mooi seizoen wordt. Onze vlaggenschepen hebben de eerste punten gepakt dit seizoen en de competitie is alweer in volle gang. Op een prachtig lustrumseizoen!

Delen: