Bestuursblog 5: Eind van een mooi seizoen!


De laatste maanden hebben in het teken gestaan van drie zaken, de Algemene Leden Vergadering van 14 april jl., het aantrekken van goede en gekwalificeerde trainers voor onze prestatielijn en jeugd en tot slot de teamindeling voor het volgend seizoen.

De Algemene Leden Vergadering van 14 april jl..
We kijken met veel voldoening terug op de ALV van april jl.. We hebben met elkaar goede discussies gevoerd en enkele belangrijke (beleids)keuzes gemaakt. We hebben de visie op Pegasus met elkaar gedeeld en daaropvolgend het Technisch Beleid, het Sociaal en Veilige Sportomgeving beleid en het Sponsorbeleid vastgesteld. Dit gaat ons de komende jaren enorm helpen om Pegasus in al haar kracht te laten groeien. Het is ook mooi op te zien dat er tijdens de ALV geen blad voor de mond genomen wordt en nuttige en meestal positief kritisch feedback gegeven wordt. De autorisatie voor het aanvragen van de VOG’s laat overigens nog even op zich wachten. Nadat het NOC-NSF ons Sociaal en Veilige Sportomgeving beleid na enkele weken geaccordeerd heeft, neemt het Ministerie van Veiligheid en Justitie nu ruimschoots de tijd om onze aanvraag te beoordelen. We hebben echter goede hoop dat we voor het nieuwe seizoen een positieve terugkoppeling ontvangen.

Nieuwe trainers
Tijdens de ALV hebben wij het mandaat gekregen om in kwaliteit te investeren in Pegasus door het trainersbudget te verhogen. Met dit mandaat in onze achterzak zijn er in april en mei veel gesprekken gevoerd met kandidaat trainers voor de prestatielijn en de jeugd. We zijn hierin zeer kritisch geweest.  Dit was af en toe spannend omdat we na het afwijzen van enkele trainers, ook wel eens dachten “stel nou dat we niemand vinden..”. Uiteindelijk zijn we er in geslaagd zeer gekwalificeerde trainers aan Pegasus te binden in de persoon van Harry Proost (H1), Gert Kluinhaar (D1) en Martijn van den Broek (Assisten trainer D1). Met deze heren halen we (eredivisie) kennis, kunde en ervaring in huis. We zijn erg blij en stiekem ook wel trots dat deze trainers bij Pegasus aan de slag gaan. Zo stellen we een ieder die dat wil de mogelijkheid om het maximale uit zijn of haar talent te halen. Helemaal in de geest van onze visie!

Voor dames 2 hebben we Stanley de Goey bereid gevonden om ook komend jaar voor de groep te gaan staan. Stanley zal hierin geassisteerd worden door Wendela Verkaik. Wendela is voor velen een bekend gezicht en we zijn erg blij dat ze het trainersteam komt versterken. Zo is ook het kader voor dames 2 kwalitatief versterkt. Voor de jeugd hebben we de talentvolle trainer Eric Reitsema kunnen behouden en zijn we nog bezig met een tweetal kandidaten voor de CMV en Jeugd.

Mogelijke samenwerking HAN/ ALO
Komende week gaan we in gesprek met de Hogeschool Arnhem – Nijmegen ( HAN)/ Lerarenopleiding Lichamelijk opvoeding (ALO) om te onderzoeken of we op bepaalde vlakken kunnen samenwerken. Op de ALO worden studenten opgeleid tot onder meer sportdocent. Deze studenten willen vaak ook een Coachingscertificaat behalen en hiervoor dienen ze praktijkervaring op te doen. Deze praktijkervaring kunnen wij ze bieden. Tegelijkertijd zijn wij enorm geholpen met goede trainers met professionele didactische vaardigheden. De gesprekken zijn nog in een pril stadium, maar het zou erg mooi zijn als de HAN/ ALO en Pegasus elkaar zo kunnen helpen. Ook op landelijk niveau worden dergelijke constructies besproken met NOC/ NSF en de HBO raad. De HAN en Pegasus zouden hiervoor wellicht een pilot kunnen zijn.

Teamindeling
Afgelopen twee maanden is er door de TC keihard gewerkt aan het realiseren van de nieuwe teamindelingen. Deze zijn vrijwel helemaal rond. Hulde voor dit resultaat. Het is ieder jaar weer lastig om niet alleen de teams goed samen te stellen, maar ook nog trainers bij deze teams zoeken en dit te koppelen aan de beschikbare zaalruimte. Kortom een complexe puzzel die gelukkig ieder seizoen door hard werken weer opgelost wordt. Wat in deze puzzel een beetje helpt is dat we erin zijn geslaagd om het aantal trainingslocaties in Nijmegen te beperken en deze te centreren in een paar hallen. Komend seizoen trainen we ca. 20u in het Montesorri College. Een mooie kans die we met beide handen hebben aangepakt.

Arbitragebeleid
Tot slot hebben we eind april samen met de Arbitragecommissie het concept Arbitragebeleid op papier gezet. Hoewel hierin niet veel nieuwe dingen staan en de handelswijze nauwelijks verandert, vinden we het belangrijk om de uitgangspunten van onze arbitrage eenduidig vast te stellen. Tijdens de ALV van 3 september a.s. zal dit document ter stemming worden voorgelegd.

Met het arbitragebeleid zijn we aan het eind van de Blog beland en daarmee ook aan het eind van het seizoen. Komend weekend staat de 39e editie van ons Marikentoernooi gepland. Als je nog een keer samen wilt spelen met jouw PegaZuster of -Broeder en gezellig samen een drankje en dansje wilt doen, dan is dit het moment.

Bedankt voor een fanatisch seizoen en tot eind augustus!

Delen: