BestuursBlog ‘Op naar 2018’


Herbstmeisters

De eerste helft van het seizoen zit er op. Een helft waarin goede prestaties behaald worden door onze teams. Zo heeft Heren 1 enkele weken geleden even de koppositie gepakt en staan onze mannen halverwege het seizoen 5e in de 2e divisie. Ook Dames 1 heeft na een moeizame reeks en de nodige pech door blessures de weg naar boven weer gevonden en gaat zeker nog mee doen in het linker rijtje. Maar ook achter onze vlaggenschepen doen Dames 2, Dames 4, Dames 5, Heren 3 en Heren 5 het erg goed dit jaar met een eerste, tweede of derde plek halverwege het seizoen. En ook de jongens en meiden in de jeugd laten goede resultaten zien. Met het behalen van het kampioenschap sluit JB1, de 2e plek van MA1 (promotie!) en MB2 (promotie!) de 1e competitie van dit jaar fantastisch af.
Als bestuur van een vereniging vol potentie hoop je dan toch stiekem dat deze mooie prestaties in ieder geval ten dele mogen worden toegeschreven aan de goede dingen die we met zijn allen de afgelopen jaren hebben gedaan. Aandacht voor de kwaliteit van sport voor jeugd, prestatie- en breedtelijn. Maar tegelijk is het ook sport en kun je ondanks een prachtige start aan het eind van het seizoen met lege handen staan. We gaan in ieder geval ook in 2018 weer volop genieten van onze mooie sport.

Onderzoekscommissie Seksuele Intimidatie en Misbruik in de Sport

Afgelopen week heeft de Commissie De Vries haar onderzoeksrapport gepubliceerd. De Commissie heeft onderzoek gedaan naar seksuele intimidatie en misbruik in de sport in Nederland. De commissie concludeert dat seksueel misbruik en intimidatie op grotere schaal voorkomen binnen de sport, dan vooraf verwacht. In het rapport doet de commissie tevens een 40 tal aanbevelingen om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport tegen te gaan.

Pegasus ziet het als haar verantwoordelijkheid om een Sociaal en Veilig sportklimaat te bieden. Daarom hebben wij in het voorjaar van 2015 het beleid ‘Sociaal en veilige sportomgeving’ opgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de ALV. In lijn met dit beleid zijn ook een tweetal Vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld waarbij leden terecht kunnen met vragen of opmerkingen ten aanzien van seksueel overschrijdend gedrag, of over een concreet incident in gesprek willen. Ook wordt voor alle begeleiders van teams met spelers jonger dan 18 jaar een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd en worden begeleiders geacht zich te houden aan de gedragsregels zoals die door NOC NSF zijn opgesteld.

Binnen Pegasus zijn tot op heden geen meldingen gedaan van seksueel grensoverschrijdend gedrag, dan wel van een onveilig sportklimaat in de breedste zin van het woord. Toch zijn de bevindingen van de Commissie De Vries ook voor ons weer een signaal om alert te blijven en voldoende aandacht aan dit onderwerp te blijven schenken. Het heeft dan ook continu de aandacht van het bestuur.

Vacatures Bestuur

En over dit bestuur gesproken, hier ontstaan het komende jaar enkele vacatures. Marije (Secretaris) heeft, met een korte pauze, bijna vier jaar bestuurswerk verricht. Zij heeft dan ook aangegeven haar functie per mei 2018 neer te leggen. Ook Bas (Relatiebeheer) en Hedser (Voorzitter) hebben aangegeven in september 2018, na vier jaar, hun functie neer te leggen. Het is voor Pegasus gezond dat er een zekere mate van doorstroom in ons bestuur is. Nieuwe gezichten en ideeën kunnen weer tot nieuwe successen leiden. Hoewel vrijwilligerswerk per definitie wat van je vrije tijd kost, geeft het ook veel energie om aan zo’n mooi club vol volleybalpotentie en gezelligheid te werken als bij Pegasus. Pegasus groeit en bloeit en staat midden in de maatschappij. Mocht jij interesse te hebben om vanaf april 2018 (Secretaris) of september 2018 (Relatiebeheer en Voorzitter) samen met ons te besturen, neem dan contact met een van ons op. We vertellen je graag meer over het mooie vak van sportbestuurder.

Trainingen tot juni

En als sportbestuurder moet je af en toe ook keuzes maken. Niet alleen, maar samen met de Algemene Leden Vergadering. De afgelopen jaren zien we iedere keer weer dat het aantal leden dat komt trainen na de meivakantie af neemt. De jeugdteams en prestatieteams trainen al in de nieuwe samenstelling, maar de senioren haken massaal af of vervallen tot een potje ‘tennis’. Tennis voor gevorderden weliswaar, maar toch. Daarbij komt dat de Gemeente Nijmegen de tarieven van de zaalhuur ieder jaar verhoogt met circa 2%. Sinds 2013 hebben wij de contributie niet verhoogd. Toch zijn de kosten voor de zaalhuur in de periode door de gemeente cumulatief met circa 10% gestegen.

Om deze kostenstijging te beheersen hebben we voor dit seizoen nog eens kritisch naar de momenten gekeken waarop we de zaal huren. Op basis hiervan hebben bij het bespreken van de begroting, met de ALV, de keuze gemaakt om vanaf dit seizoen te trainen tot 1 juni. Het volleybalseizoen wordt daarmee twee weken ingekort. Voor de prestatieteams maken we een uitzondering in lijn met ons Meer jaren Plan en Technisch Beleid. Zij trainen door in het Montessori college. Hoewel het voor een individueel lid vervelend kan zijn dat de trainingen al op 1 juni stoppen, zijn wij er van overtuigd dat we voor de meerderheid de financiële middelen optimaal inzetten en maximaal rendement voor de contributie bieden.

Gemeente Nijmegen

In het begin van dit seizoen zijn we in gesprek geweest met de Gemeente Nijmegen. Dit doen we enkele keren per jaar om praktische zaken af te stemmen en onze samenwerking te evalueren. In dit laatste gesprek hebben wij onder meer gesproken over het scheidingsnet in de grote zaal. Deze gaat met grote regelmaat kapot en het opruimen is arbeidsintensief. De Gemeente heeft toegezegd om in de kerstvakantie dit net te vervangen voor een elektrisch net. Daarnaast worden er cool packs neergelegd bij de beheerder en starten we een pilot met een groot scherm in de Ark. Op dit scherm kunnen sponsoren adverteren, mededelingen van de Gemeente worden gecommuniceerd en dit scherm dient als wedstrijdbord bij diverse wedstrijden. Al met al zijn wij blij met de coöperatieve houding van de gemeente en de concrete acties die hieruit voortvloeien.

 

 

Delen: