Bestuursblog – Pegasus Participeert!


Bestuursblog 3.3 – Pegasus Participeert!

Wie alleen maar terugkijkt, ziet niet wat er voor hem gebeurt. Maar wie alleen maar vooruit kijkt om doelen / resultaten te behalen, geniet soms te weinig van hetgeen al is behaald. Tijdens de laatste ALV werd dit te meer duidelijk door voorafgaand aan deze ALV het meerjarenplan en het jaarplan ter hand te nemen. Waar in het bestuursjaar de focus veel ligt op de doelen die we willen behalen, worden de behaalde successen als snel onderdeel van de huidige staat van de vereniging. En die ‘staat’ is goed, maar kent ook nog veel kansen.

Tussen Hart en Hoofd

Een van de belangrijkste kansen voor Pegasus is gek genoeg ook het doel van het meerjarenplan. “Bij Pegasus spelen alle leden die dat kunnen én willen op hun eigen niveau”. Dit is een mooie basis voor onze vereniging, maar tegelijk ook de grootste uitdaging. Op dit moment zitten onze 500 leden, voor wat betreft het niveau waarop ze uitkomen in de competitie, relatief dicht op elkaar. Concreet betekent dit dat er relatief weinig plekken op het promotieklasse niveau en hoger zijn voor leden die op dat niveau kunnen uitkomen. Met de promotie van Dames 1 naar de 2e divisie hebben we het niveau weten op te rekken, maar het aantal beschikbare plekken nog niet.

Dit brengt ons op een actuele thema waar we als bestuur (en TC) regelmatig mee worstelen. Enerzijds formeer je teams op basis van niveau en plaats je hierin 1) spelers die dit niveau aankunnen en 2) spelers die met potentie waarvan je verwacht dat ze gedurende het seizoen het niveau aankunnen. Hiermee versterk je de prestatielijn en creëer je op termijn meer plekken op hoger niveau. Tegelijk wil je, rekening houdend met het eerder genoemde doel, ook de breedtespelers op het niveau laten spelen dat bij hen past. Daarmee versterk je de breedtelijn. De spanning tussen de prestatielijn en breedtelijn uit zich meestal rond deze tijd, waarin de TC keuzes moet maken voor het komende seizoen. Keuzes die goed zijn voor de club én goed zijn voor de spelers. Hierbij niet alleen rekening houden met het hier en nu, maar ook met de lange termijn. Soms maak je dan ook een keuze met je hoofd, maar geeft je hart je wat anders in. Door (tijdig) goede discussies binnen het bestuur en de TC te voeren, zijn we er echter van overtuigd dat we ook dit jaar weer de juiste keuzes maken waarin ieders belangen goed zijn afgewogen.

Geen brug te ver

Met het oog op diezelfde toekomst hebben we de afgelopen periodes nog meer keuzes gemaakt. Om ook in de toekomst een gezonde en bruisende vereniging te blijven is het belangrijk om ook instroom van jeugd te realiseren. Hiervoor zijn de afgelopen jaren mooie initiatieven ingezet en zien we al enkele jaren de instroom van jeugdleden toenemen. In maart heeft Pegasus hierin de volgende stap gezet door CMV trainingen aan te gaan bieden in Nijmegen – Noord. Dit initiatief zijn we samen met VoCaSa en de NeVoBo gestart waarbij ieder zijn steentje bijdraagt. Nijmegen – Noord is een jong stadsdeel van Nijmegen met dito bewoners. Wij geloven dat het aanbieden van volleybaltrainingen in Lent veel potentie heeft en tegelijk veel kinderen kan enthousiasmeren te gaan volleyballen. Door de training in Nijmegen – Noord aan te bieden over ‘bruggen’ we de reisafstand van Nijmegen Noord naar onze hal, voor de allerjongste leden (6-12 jaar). Op latere leeftijd kunnen zij dan aansluiten bij de trainingen van Pegasus (of VoCaSa) in Nijmegen.

Voor jong en oud

Aan de andere kant van het levensfasespectrum gaan we het volleybalaanbod en daarmee de instroom van leden ook uitbreiden. Vanaf komend seizoen zal Pegasus twee groepen ‘Sport en Bewegen’ opnemen binnen haar gelederen. Deze groepen sporten nu nog via de Gemeente Nijmegen. Het afgelopen jaren hebben we intensief overleg gevoerd met de Gemeente over de (on)mogelijkheden van het integreren van beide groepen (ca. 25 spelers). Met het verplaatsen van beide groepen naar de Ark van Oost en afspraken met de Gemeente voor de komende jaren zijn we in april tot overeenstemming gekomen. Het opnemen van de Sport en Bewegen activiteiten is een mooie aanvulling op het sportaanbod van Pegasus. Zo zijn ook leden van 60 jaar en ouder in staat om nog decennia bij Pegasus te blijven sporten. Daarnaast zijn we er trots op dat we als sportvereniging in Nijmegen ook een maatschappelijke rol kunnen vervullen.

Delen: