Bestuursblog


Het bestuur van een vereniging is in de regel een vrijwilligerstaak. En vrijwilligerstaken worden er in de regel ‘bij gedaan’. Tegelijk hebben we tijdens de laatste ALV van september nog vastgesteld dat vrijwilligers weliswaar vrijwillig een aantal taken oppakken voor Pegasus, maar hierin niet lichtzinnig moeten zijn. Toch is de Bestuursblog door de vele initiatieven van afgelopen seizoen wat naar de achtergrond verdwenen. En dat is jammer. Te meer omdat het een uiting is van de transparantie naar alle leden die wij vanaf ‘onze’ 1e ALV voorstaan. We zijn dan ook weer in de pen geklommen, om terug te blikken op de eerst maanden van seizoen 2016 – 2017 en op een turbulente zomer.

Teamindeling en trainingsrooster
En turbulent was de zomer voor zowel de Technische Commissie (TC) als het bestuur. Traditiegetrouw is de periode mei tot en met september erg druk voor de TC. Als de competitie ten einde is en veel leden de volleybalschoenen enkele maanden aan de wilgen hangen, dient de TC een boom op te zetten over het komende seizoen. Wie speelt in welk team, wie kan deze teams trainen en op welke dag en tijd gaan deze teams dan trainen. Helaas zijn we er afgelopen zomer niet in geslaagd dit proces voldoende te stroomlijnen. Dit ondanks de inzet van TC- en bestuursleden. Verwachtingen zijn soms onvoldoende uitgesproken en de communicatie was niet altijd eenduidig. Zo zijn er uiteindelijk zeven versies van het trainingsrooster verschenen en is er op het allerlaatst nog geschoven met trainers. Dit proces is uitvoerig geëvalueerd en de nodige lessen zijn getrokken. Komende zomer gaat dit absoluut beter.

Trainers en Talenten
Tegelijkertijd zijn er echter ook belangrijke dingen weer een stuk beter gaan dan de vorige zomer. Zo hebben we in april Peter Karreman aangetrokken als trainer aangetrokken voor Dames 1. Naast dat Peter gekwalificeerd is, waren wij er van overtuigd dat Peter ook goed zou passen bij de club Pegasus. Nu, in november, gaat Dames 1 voorop in de strijd en is er een goede sfeer/ chemie binnen het team en met de trainer. Ook hebben we Robert Pleizier bereid gevonden zich al trainer te verbinden aan het talententeam in de herenlijn, heren 3. Voor dit team hebben we een promotieklasse plek toegewezen gekregen waardoor de jongens de nodige ervaring op het juiste niveau kunnen opdoen. Een essentieel onderdeel voor een succesvolle jeugdlijn. ‘onderin’ deze jeugdlijn neemt Robert ook nog Jongens B1 voor zijn rekening en hebben we Arjan Schimmel bereid gevonden op vrijdag de Jongens C1 onder zijn hoede te nemen. Tot slot is in samenwerking met Harry Proost een talententraining gerealiseerd op de donderdag waarin talenten uit de hele herenlijn een extra training krijgen. Samengevat hebben we prestatielijn een enorme kwaliteitsimpuls gegeven. Een resultaat waar we enorm trots op zijn.

CMV
Trots zijn we ook op het realiseren van een 2e trainingsmoment voor de mini’s (CMV). Nadat aan het eind van de zomer de stekker uit het minicentrum werd getrokken, hebben we door snel handelen een eigen 2e training kunnen realiseren. Gelukkig was Kim Wolswijk bereid ook deze training onder haar hoede te nemen en zijn er ook weer fantastische ouders die hun steentje bijdragen. Het aantal aanmeldingen heeft onze stoutste dromen overtroffen. Inmiddels trainen er bijna 30 kinderen op de woensdagmiddag. Ook op de zaterdag gaan we na de kerst een extra zaal huren om de grote instroom van CMV jeugd te kunnen bolwerken. Pegasus groeit in alle opzichten!

Sponsoring
De kwaliteitsimpuls in het volleybal hebben we gefinancierd met het aantrekken van nieuwe sponsoren. Het sponsorbudget is de afgelopen twee seizoen vertienvoudigd. Hierbij hebben we bewust gekozen voor duurzame financiering. Ofwel sponsoren die zich voor meerdere seizoenen aan Pegasus verbinden. In september hebben we alle sponsorcontracten die komend seizoen zouden aflopen met vier jaar kunnen verlengen tot 2020. Een mooi bewijs van het geloof van onze sponsoren in (de ambities van) Pegasus. De termijn van vier jaar, tot 2020 loopt parallel met de looptijd van onze nieuwe wedstrijdtenue. Zo kunnen deze ook uitstekend gebruikt worden voor sponsoruitingen.

Financiën
Hoewel de vereniging kerngezond is, zijn we er de afgelopen tijd onvoldoende in geslaagd om dit ook inzichtelijk te krijgen. Tijdens de kascontrole in augustus bleek dat de boekhoudkundige regels niet tot op de letter nauwkeurig zijn gevolgd. Hoewel we blij zijn met het hoge kennisniveau van de kascontrolecommissie, is het toch vervelend dat we tijdens de ALV in september het afgelopen boekjaar niet konden afsluiten. Inmiddels is de laatste maanden achter de schermen hard gewerkt om alles op orde te krijgen. Zo wordt niet betaalde contributie over vorige seizoen alsnog geïnd en de administratie geordend. Ook worden de adviezen van de kascontrolecommissie over genomen en inmiddels toegepast. In december 2016 wordt alles afgerond, waarna we op de ALV in april een correct en volledig financieel overzicht kunnen presenteren over het afgelopen seizoen.

Samengevat blijven we in een positieve flow zitten met een vereniging die, tegen de stroom in volleyballand in, blijft groeien. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Dit is alleen mogelijk door de grote inzet van alle vrijwilligers. Een resultaat waar we met recht trots op zijn.

 

Delen: