Contributie en trainen tijdens corona


Het bestuur wil jullie via dit bericht graag informeren over de contributie inning en trainingen tijdens coronatijden.

 

De contributie

Het Pegasus-bestuur ziet vooralsnog geen mogelijkheden om minder contributie te innen dit seizoen. Dit komt doordat de vaste lasten volledig doorlopen.

 

Op dit moment is er nog geen duidelijkheid over mogelijke restituties door de Nevobo of de gemeente. Er zijn potentieel 2 kostenposten waar een mogelijkheid is tot een teruggaaf, namelijk:

 

  1. De competitie gelden 

Elk team dat competitie speelt draagt competitie gelden af aan de Nevobo. Per 14 oktober is besloten om de competitie stil te leggen voor onbepaalde duur. De competitie gelden zijn, zoals ieder jaar, aan het begin van het seizoen door de Nevobo geïnd. De Nevobo bekijkt wat er met de competitie gelden gaat gebeuren indien de competitie lang stilligt.

De huidige status is dat Pegasus nog geen besluit heeft ontvangen vanuit de Nevobo over het wel of niet (deels) terugbetalen van de competitie gelden aan Pegasus.

 

  1. De geannuleerde zaalhuur voor de senioren en competitie/wedstrijd dagen

Per 14 oktober is door de overheid besloten om voor de senioren een limiet te stellen van max. 4 personen per veld. De verwachting was dat de maatregelen nog verder aangescherpt zouden worden, daarom hebben wij besloten om de volgende persconferentie, die na 2 weken zou plaatsvinden, af te wachten en voor die korte duur geen trainingsmogelijkheden aan te bieden.

Per 3 november is door de overheid besloten om voor de senioren een limiet te stellen van max. 2 personen per veld. Dit betekent dat het voor ons niet haalbaar is om trainingen aan te bieden voor de senioren.

Zodra de maatregelen bekend werden gemaakt, hebben wij de zaalhuur geannuleerd voor de tijden waarop we er nu geen gebruik van kunnen maken. Wij hopen door de annulering van de zaalhuur een compensatie te krijgen. Normaal gesproken kan een annulering niet kosteloos, maar de kosten van vorig seizoen zijn vanwege de Corona lockdown wel kwijtgescholden, zoals in dit bericht is te lezen: Zaalhuur tijdens corona.

De huidige status is dat Pegasus nog geen besluit heeft ontvangen vanuit de Gemeente Nijmegen over een kwijtschelding van de zaalhuur van de senioren trainingen en competitie.

 

Wat gaan wij doen met een eventuele compensatie van de vaste lasten?

De kwijtschelding van de zaalhuur van vorig seizoen en ook een eventuele compensatie van vaste lasten van dit seizoen verdwijnt niet zomaar in de clubkas. Op de eerstvolgende ALV beslissen wij samen met de leden wat er met een eventuele compensatie gaat gebeuren. De eerstvolgende ALV is in september 2021.

 

Trainen in coronatijd

Als de maatregelen weer versoepeld worden, gaan we kijken of we weer trainingen aan kunnen bieden voor alle senioren (prestatie-, breedtelijn, recreanten en S&B).  Daarom gaan we inventariseren of er animo is voor trainingen in groepjes (van vooralsnog 4) en wat de wensen van onze leden zijn. Hiervoor vragen we jullie mening in deze enquête: //docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdu6R8GdH8L2U166z9U7Q3w1EaE7gPu1rHF4oZQXFwxJVVvyw/viewform

De jeugd en mini’s mogen blijven trainen volgens de huidige maatregelen.

 

 

 

 

Delen: