Contributie 2020 – 2021

De basiscontributie wordt bepaald door de leeftijd op de peildatum 1 oktober:

  • senioren:   18 jaar en ouder
  • ABC-jeugd 12 t/m 17 jaar
  • CMV:         jonger dan 12 jaar

Voor seniorenteams in de nationale en regionale klassen hanteren we een toeslag voor het niveau.
Senioren die alleen meetrainen betalen € 173,00.
Recreanten betalen ook een bedrag van € 173,00.

Alle spelers en speelsters die meer dan 1 keer per week trainen betalen een toeslag voor de 2e training.

Niet-spelende leden die actief zijn als vrijwilliger zijn als Verenigingslid vrijgesteld van contributie.

Knakenleden en Donateurs betalen € 23,00.

Leeftijd Niveau Basis Niveau Totaal breedte 2e training Totaal prestatie
>=18 Nationaal 342,00 24,00 366,00 75,00 441,00
Regionaal 342,00 12,00 354,00 75,00 429,00
Rayon 342,00 342,00 75,00 417,00
Alleen meetrainen 173,00 75,00 248,00
12 t/m 17* ABC-jeugd 245,00 75,00 320,00
<12 CMV-mini’s 179,00 75,00 254,00
Recreanten 173,00
Sport & Bewegen Plus 140,00
Knakenleden 23,00

* Voor leden <18 jaar wordt de contributie vastgesteld op basis van leeftijd en niet op basis van het niveau waarop zij competitiewedstrijden spelen.

De contributie wordt geïnd door automatische incasso, waarbij gekozen kan worden voor:

  • 1 termijn: inning in oktober
  • 2 termijnen: inning in oktober en januari

In individuele gevallen kan het bestuur betaling op factuur toestaan. In dat geval kan slechts gekozen worden voor betaling in 1 of 2 termijnen.

Stichting Leergeld

We attenderen ouders / verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar graag op Stichting Leergeld. Als je als ouder een laag inkomen hebt, voorziet stichting leergeld de betaling van de contributie van je kind tot maximaal € 275 euro. Het motto van leergeld: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Meer info vind je hier.

Meedoenregeling

Ook attenderen wij leden boven de 18 jaar graag op de meedoenregeling. Met de meedoenregeling kunnen leden met een laag inkomen voor maximaal € 150 euro meedoen aan een activiteit. Wij bieden dit activiteit ook aan. Meer info vind je hier.