Contributie 2022 – 2023

Automatische incasso

De contributie wordt geïnd door automatische incasso, waarbij gekozen kan worden voor:

  • 1 termijn: inning in oktober
  • 2 termijnen: inning in oktober en januari

In individuele gevallen kan het bestuur betaling op factuur toestaan.

Stichting Leergeld

We attenderen ouders / verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 – 18 jaar graag op Stichting Leergeld. Als je als ouder een laag inkomen hebt, voorziet stichting leergeld de betaling van de contributie van je kind tot maximaal € 275 euro. Het motto van leergeld: Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen. Meer info vind je hier.

Meedoenregeling

Ook attenderen wij leden boven de 18 jaar graag op de meedoenregeling. Met de meedoenregeling kunnen leden met een laag inkomen voor maximaal € 150 euro meedoen aan een activiteit. Wij bieden dit activiteit ook aan. Meer info vind je hier.

Zwangerschap

Het komt vaak voor dat leden met zwangerschap gaan. Indien je met zwangerschap gaat dien je een mailtje te sturen naar TC.Dames@pegasusvolleybal.com met een tijdelijke afmelding. De TC zal de mail doorzetten naar de ledenadministratie. De ledenadministratie past het lidmaatschap aan van ‘bondslid’ naar ‘verenigingslid’. Er hoeft dan geen contributie betaald te worden. Als je weer begint met trainen dien je weer een mail te sturen naar TC.Dames@pegasusvolleybal.com dat je weer begonnen bent. Het lidmaatschap wordt dan teruggezet van ‘verenigingslid’ naar ‘bondslid’.