Vaststellen kascontrolecommissie


Alle leden ontvangen vandaag, zaterdag 27 juni, een mail over de benoeming van de kascontrolecommissie.

Hier lees je de informatie over de benoeming:

Tijdens de ALV in mei wordt normaalgesproken de kascontrolecommissie benoemd. Deze commissie controleert “de kas” van de club van het afgelopen boekjaar (2019-2020) en presenteert haar bevindingen aan de ALV in september. Het benoemen en de controle van deze commissie is noodzakelijk om het boekjaar te kunnen afsluiten. Aangezien de ALV niet door heeft kunnen gaan, heeft er nu nog geen officiële benoeming van deze commissie plaatsgevonden en zouden wij in september niet het boekjaar kunnen afsluiten. 

Daarom hebben wij voor het boekjaar 2019-2020 twee bekenden gevraagd die ervaring hebben met de kascontrole, namelijk Johan Gudden en Theo Bosman. Zij hebben de kascontrole over 2018-2019 ook verricht. Via de enquête die naar jullie verstuurd is, brengen we de benoeming van de kascontrole in stemming. 

Een eenstemmig besluit van de leden staat gelijk aan een besluit genomen op de ALV. Wij willen via deze manier ervoor zorgen dat iedereen de kans heeft om een stem uit te brengen over wie de kascontrole gaat doen. Als alle leden die het formulier invullen akkoord zijn dat Johan Gudden en Theo Bosman de kascontrole mogen verrichten, zal er geen extra ALV (naast die van september) ingelast worden. 

Heb je link van de enquête niet ontvangen? Stuur dan een mail naar bestuur@pegasusvolleybal.com. Je stemt ook over de nieuwe wedstrijdshirts. Informatie daarover vind je hier!

Let op: stemmen kan tot en met uiterlijk zondag 12 juli. 

Delen: