Zaalhuur tijdens corona


Beste leden,

In de ALV van 10-09-2020 hebben we gesproken over de zaalhuur in de periode in seizoen 2019-2020 waarin we geen gebruik hebben kunnen maken van de sporthal i.v.m. het coronavirus. Ten tijde van de ALV was nog niet bekend hoe de gemeente hiermee om zou gaan en hebben we meerdere opties besproken over (zie hier de notulen). Via dit bericht wil het bestuur u graag op de hoogte stellen van de huidige situatie. De gemeente heeft besloten de huur kwijt te schelden over de periode waarin we geen gebruik hebben kunnen maken van de hal in het seizoen 2019-2020. Tijdens de ALV in het najaar van 2020 zal worden gestemd over hoe we hier uiteindelijk mee omgaan.

Over de periode in seizoen 2020-2021 waarin geen gebruik kan worden gemaakt van de sporthal, is door de gemeente nog geen besluit genomen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het bestuur via bestuur@pegasusvolleybal.com.

Met sportieve groet,
Het bestuur

 

Delen: